Mots que només tenen sentit com a part de locucions i frases fetes

Locucions i frases fetes formades amb paraules que només tenen sentit formant part d’aquestes expressions

 
És a dir, que aquestes paraules no es poden usar soltes, sinó només com a part de l’expressió

 

d’amagatotis

d’antuvi, de bell (o de primer) antuvi

fer l’arbreforc

d’arrapa-i-fuig, de rapafuig

a la babalà

fer ballmanetes

a bastament

a bastança

a betzef

amb el benentès que

a la biorxa

de bocadents

a bocons

a bondó

fer el bus 

fer la fi del cagaelàstics

fer canca, fer cancaneta

fer carró

fer la clucaina

fer cofisimofis

a collibè

a contracor

a contrafil

a contrapel

a corre-cuitaa corre-corrents

a cremadent

a cuita-corrents

de debò

posar en decant

a deshora

a destemps

a la doba

en doina

a dojo

a dretcient

a l’empel

a l’encop

a l’engròs

a l’ensec (o en un ensec, o en un bell ensec)

a les envistes de

a escar, a escara

a esclatacor

d’esquitllèbit

d’esquitllentes

d’estranquis

amb tots els ets i uts

per fas o per nefas

estar de filis

anar (o caure, o pegar) de folondres

a la funerala

no entendre-hi futil·la

de futris

fer la gara-gara

a la gatzoneta

(ple) de gom a gom

de gairell, de gaidó

de (o a) genollons

a granel

a gratcient

fer-se el longuis

a lloure

fer malbé

a mansalva

fer marrinxa

fer el paper de met (o fer el met)

a mitjan

per mor de

de nyigui-nyogui

fer l’orni

a les palpentes, a palpons

a la percaça de

tocar [el] pirandó

a pleret

tros de quòniam

a (o de) recules

a redossa

a rodolons, a redolons

fer el ronso

de sobines

de soca-rel

en sopols

de sotamà

a les talúries

a tentipotenti

a tornajornals

de trascantó

a trencajunts

nou de trinca

a trompons

arribar a vènit

sol i vern

i viceversa

fer la viu-viu

a la xirinxina