fer a mans

Definició

(fig.)  Lliurar una cosa directament al seu destinatari.

Usos

  • En resum, em va assabentar que ja hi havia en curs el meu nomenament de capità de l’escala de Milícies d’Infanteria per mèrits de guerra i que quan sortís publicat al diari oficial del ministeri de la Guerra me’l faria a mans immediatament.

    Avel·lí Artís-Gener, Viure i veure, vol. 1 (Barcelona: Pòrtic, 1990), pàg. 393

Temes i etiquetes