a frec

setge

búnquer

turpitud

escull

sondroll

tothora