Les accepcions dels mots enviats a CD1M

 

Alguns mots tenen diferents accepcions o sentits. Per exemple, un mot com ara busca en té com a mínim tres: busca¹, busca², busca³.

Quan fem rodar un mot, normalment ens centrem en una sola accepció. Per què? Perquè acompanyem el mot d’un o dos passatges que n’il·lustren l’ús. Si haguéssim de buscar exemples de totes les accepcions, molts missatges s’allargarien excessivament. Per això el que fem de vegades és enviar el mateix mot més d’una vegada, amb accepcions diferents:

cabal¹ · cabal²
esbart¹ · esbart²
melindro¹ · melindro²
terròs¹ · terròs²
xibeca¹ · xibeca²

De vegades fem notar que un mot enviat pot tenir un altre sentit a l’apartat ‘L’escreix’ o bé mitjançant algun enllaç.

El fet que haguem enviat un mot, doncs, no exclou que més endavant el tornem a enviar posant l’èmfasi en una altra accepció que tingui.