cove m

Definició

Recipient portàtil gros, d’una fondària major que l’amplària, més ample de la boca que del fons i fet generalment de vímets o de canyes, que serveix per a diferents usos.

Va deixar la samarreta al cove de la roba bruta.

Usos

  • Advertències i protestes udolen pel desert, van a raure al cove dels destinataris o reben respostes farcides d’estadístiques inverificables signades per portaveus de Parcs i Jardins o altres funcionaris municipals i de la Generalitat.

    Teresa Pàmies, «Veus perdudes al desert» (Avui, 21 d’agost del 2000)

Temes i etiquetes