balcanitzar v

Definició

Fragmentar (un territori que ha tingut una etapa d’unitat política o administrativa) en entitats polítiques independents petites i sovint enemistades entre elles.

Una Europa dividida té el perill de balcanitzar-se.

(fig.)  Una economia balcanitzada.

Usos

  • Això per no parlar de les quantitats irrisòries que [la Generalitat Valenciana] hi destina en els seus pressupostos —molt per sota de les que assignen, per exemple, els governs basc o gallec— o de les imposicions als editors en els llibres de text, amb l’únic objectiu de balcanitzar (ara que el terme està dissortadament tant en voga) la llengua i la cultura catalanes al País Valencià.

    Vicent Olmos, «Llibres valencians, llibres catalans…» (Avui, 23 d’abril del 1999)

Temes i etiquetes