belleu

mainatge

pressar

aljub

dacsar

pitxer

poal

besllum