pitxer

poal

besllum

a doll

xopar

badoc -a

amarar