retxa f

Definició

Ratlla o línia (a les Balears).

Hi ha tres retxes esborrades i no es pot desxifrar el sentit del paràgraf.

Passar de sa retxa. Fer retxes dins s’aigo. Fer retxa, o Fer molta retxa o Fer sa retxa amunt: fer gran paper, tenir gran prestigi, prosperar molt.

Usos

  • Sempre pendents de les paraules, enganxats a la Literatura amb un quadern i una ploma, com una obsessió. ¿I tot per què? ¿Per sortir en un llibre de text, per figurar en vuit retxes en una enciclopèdia, per donar nom a un carrer o tenir una estàtua en una plaça plena de coloms?

    Ponç Pons, El rastre blau de les formigues (Barcelona: Quaderns Crema, 2014), pàg. 73
  • Incomunicats com estàvem per via directa [amb Menorca], els primers mesos havíem de recórrer a una correspondència a través de la Creu Roja, que tenia organitzat, des de Ginebra, un servei de correus —controlats i molt magres— entre la zona republicana i la «nacional». Les cartes quedaven reduïdes a un imprès que contenia el nom i l’adreça del remitent i del destinatari i un petit espai en blanc on es podia escriure fins a set o vuit retxes de notícies familiars.

    Francesc de B. Moll, Els altres quaranta anys (1935-1974) (Palma: Moll, 1975), pàg. 46

Tema de la setmana

Mots acabats en txa

Enllaços

Temes i etiquetes