solemnial adj

Definició

Solemne.

Usos

  • Monsignor Carlo Egger, el cap llatinista del papa de Roma, un venerable prevere de 83 anys, acaba de publicar un Lexicon recentis Latinatis precisament per contradir Espriu i fer que el llatí, una llengua morta que l’Església catòlica va rematar cap als anys seixanta, si no m’erro, sigui una llengua gens solemnial, ans per a l’ús quotidià. Tant de cada dia que puguem emprar el telephonium cellullare o anar cap a l’aeronavium portus per a un viatge o a la taberna Macdonaldiana per a una hamburguesa.

    Marta Pessarrodona, «Sui ipsius nudator» (Avui, gener del 1998)