adir-se

entrebanc

feix

espurna

vesània

egòlatra

prohom

tràfec

rull