copsar

dèria

malbarat

llangor

sivella

parany

a frec