vindicar v

Definició

1  Defensar algú, especialment per escrit, contra una imputació injusta o contra una injúria.

L’advocat defensor només vindicava els acusats que considerava innocents.

2  Fer valer algú el seu dret a una cosa, reivindicar.

Va decidir vindicar la propietat dels terrenys per via judicial.

Usos

  • Un estudiós va afirmar que la creació més ambiciosa de la poetessa Aina Cohen, Lo poema humil d’Aina Maria, recordava Victor Hugo, tot superant-lo. Jo som un pèssim lector de poesia, i ho he confessat moltes vegades. Per això no m’atreviré a vindicar la seva obra com he vindicat la seva persona.

    Josep A. Grimalt, «Vindicació de N’Aina Cohen» (Diari de Balears, 25 de gener del 2001)

Enllaços