can

Definició

Contracció del mot ca, ‘casa’, i l’article en.

Passarem per can Josep.

Si l’article és el, llavors la contracció és cal (plural cals).

Hem de tornar a cal metge, perquè no em trobo bé.

Aneu a cals veïns a veure què volen.

En femení no es fa contracció: ca na Joana, ca la Teresa. Tampoc si el nom comença amb vocal: ca l’Oriol, ca l’apotecari.

Usos

  • A banda d’això, cada vegada hi ha menys gent que digui vaig a can tal, a can pasqual i sentim més, i mireu que costa de pronunciar, vinc de casa de la dallonses o de casa de no sé qui. I posats a desusar, encara hi ha menys compatriotes que es refereixin a comerços o professionals diversos amb el can. Cada cop som menys que anem a cal carnisser o venim de cal dentista i més els que van al carnisser, o a la carnisseria, o vénen del dentista.

    Carles Ribera, «Can Presència» (Presència, 20 de gener del 2012)
  • Fa molts anys, a la Segarra, conversant amb uns homes en una plaça, em van explicar que en aquell poble la gent es coneixia sobretot pels noms de les cases. «El de cal Baster, diguem. I cal Fum. I que em matin si recordo com es diuen els de cal Fum». Un altre home s’hi afegí: «Tenim noms estranys, al poble. Com cal Cagamutxu. I no hi ha qui els esborri, aquests noms. Mireu, l’altre dia en Serafí Moncunill, de ca l’Espartero, va haver de fer la declaració i va posar-hi Serafín Espartero. ¡Ni se’n va recordar, que es deia Moncunill!»

    Josep M. Espinàs, «Quan els cognoms parlen» (El Periódico de Catalunya, 29 d’octubre del 2010)

Tema de la setmana

Aglutinacions

Enllaços

Temes i etiquetes