fer-se-li les dents llargues a algú

Definició

Delir-se, desitjar, sentir desig molt intens de menjar o beure una cosa molt agradable.

Cada vegada que passàvem davant la pastisseria, a la Neus se li feien les dents llargues mirant l’aparador.

No parlis del convit, que se’ns faran les dents llargues; ja voldríem ser-hi.

Temes i etiquetes