sàrria f

Definició

Recipient molt gros, generalment d’espart, que forma bossa a cadascun dels seus extrems i serveix, posat a través damunt una bèstia, per a transportar terra, palla, fems, etc.

Etimologia

D’origen incert, possiblement d’un preromà hispànic relacionat amb el basc zare, ‘cistell, panera’ (antigament çárea) i potser amb el lusità sare, aplicat en inscripcions sepulcrals a una cista o sarcòfag semblants a un cove.

Usos

  • Cançons de paper fi
    m’omplen la sàrria
    i em foraden el fons
    de la butxaca.

    Maria Mercè Marçal, «Cançons de paper fi», dins Cau de llunes (1977)

Temes i etiquetes