jornal [1] m

Definició

1  El que guanya un obrer pel treball d’un dia.

Avui m’he fet un bon jornal.

2  La feina que fa un treballador cada dia.

Hi ha sis jornals de feina a fer aquesta tanca.

Usos

  • Sóc un decidit contrari del funcionament intensiu de la màquina de fer bitllets. Tots els sous i jornals excessius fan funcionar aquesta màquina. Com més bitllets hi ha en circulació, més poc valen.

    Josep Pla, Notes per a Sílvia (Barcelona: Destino, 1974)
  • En aquella època [tombant de segle del XIX al XX] imperaven, interpretats rígidament, els principis de l’economia clàssica. La clau de la prosperitat de les empreses —i, per tant, la clau de la bona marxa del país— era el manteniment de jornals baixos, literalment ínfims. Els jornals escanyolits eren la clau no solament de la prosperitat dels negocis, sinó de la prosperitat general.

    Josep Pla, «Pere Coll i Rigau i la història de l’arròs de Pals (1853-1918)», dins Homenots. Segona sèrie (Barcelona: Destino, 1970), pàg. 383

Enllaços

Temes i etiquetes