vinga! interj

Definició

1  Exclamació emprada per a demanar una cosa que hom desitja tenir tot seguit o bé per incitar a l’acció, per animar, etc.

Vinga música!

Vinga, alegra la cara!

2  Exclamació utilitzada per a indicar el caràcter apressat, insistent o durador d’una acció o d’un objecte.

Ens vam escapar, i vinga córrer per carrers i places!

Vinga sales i més sales!

Li he recordat aquella anècdota i vinga a riure una i altra vegada!

Etimologia

Del verb venir.