fer dilluns

Definició

Fer festa habitualment els dilluns, especialment en certs oficis, com el de sabater, de barber, etc. El Diccionari català-valencià-balear diu que, a Mallorca, fer es dilluns significa «no fer feina el dilluns o el dia següent d’una festa; és costum de fer es dilluns principalment entre els sabaters i els espardenyers.

També: fer el dilluns

A la feina que tenia abans feia el dilluns, però ara en tinc una altra on treballo de dilluns a divendres.

Temes i etiquetes