tascó m

Definició

Peça de fusta, de ferro, etc., que serveix per a esberlar pedra, fusta, etc., per a fer forta una cosa dins una altra introduint-la en un insterstici, etc.

Usos

  • [27 d’octubre de 1937]  Vaig a Barcelona. Els vagons tenen molts vidres trencats i cal viatjar amb abric o amb la solapa de la jaqueta alçada. La Dépêche parla d’un article de Lloyd George en el qual diu que Franco intentarà de posar un tascó entre Catalunya i Madrid, i que hi haurà una batalla com no n’hi ha hagut cap en aquesta guerra.

    Marià Manent, El vel de maia (Barcelona: Destino, 1985), pàg. 140