Múscul, muscle, musclo

múscul, muscle, musclo

Els músculs són els teixits que serveixen per produir el moviment de les diferents parts del cos: El bíceps i el tríceps són músculs del braç.
   En canvi, el muscle és la part alta de l’espatlla. Si no volem filar tan prim, podem considerar equivalents —tal com fa el diccionari normatiu— muscle i espatlla: Si et poses buates a la brusa, se’t veuran més espatlles.
   I finalment, el musclo és un mol·lusc marí, que es cria en vivers o a les roques: M’he menjat un plat de musclos de roca.

David Paloma i Albert Rico, No et confonguis! Diccionari de mots que es confonen (Barcelona: Empúries, 2005), pàg. 198-199

Torneu a muscle

Mot relacionat