Espiadimonis

espiadimonis
 
Un grup de Sympetrum fonscolobii fotografiades al delta de l’Ebre
per Pere Luque, copresident d’Oxygastra i biòleg del Museu del Montsià.
L’espectacular fotografia va guanyar el primer premi en la categoria de
zoologia del premi de fotografia Fotonat de la Universitat de Barcelona el 2009.
 

Mot relacionat