De l’autoòmnibus a l’autobús

 

Antoni Llull Martí

 

En el segle XVIII s’establí a París el primer transport urbà de passatgers amb un vehicle de tracció animal, de quatre rodes, proveït de seients, però fou un fracàs. Dins el segle següent, l’any 1828, es reprengué el servei, aquest pic amb èxit suficient, i ja no ha tornat interrompre’s, i en pocs anys serveis similars es posaren en marxa a la majoria de ciutats importants de França i d’altres països. A aqueix carruatge li posaren el nom d’òmnibus, mot llatí que significa ‘per a tots’, i quan arribà la motorització l’anomenaren autoòmnibus, tornant aviat a la denominació primera. L’autobús és terme més modern i usat en moltes llengües, compost amb els mots auto i bus, que és com els anglesos havien arribat a reduir el mot òmnibus, abreviació màxima que ha estat imitada arreu del món.

Antoni Llull Martí, Prenint el demble a les paraules. Defensa de la llengua, etimologia, història, curiositats (Palma: Documenta Balear, 2009)

Mot relacionat