Anar d’Herodes a Pilat (Lluc, 23)

Evangeli de Lluc, 23

Aleshores, es van aixecar tots els reunits i el van portar a Pilat. Allí van presentar les seues acusacions: “Aquest home”, deien, “l’hem trobat provocant la subversió entre la nostra gent, impedint que es pague el tribut a Cèsar, i afirmant que ell és l’ungit, el rei”. “Tu ets el rei dels jueus?”, li preguntà Pilat, i ell respongué: “Tu mateix ho dius”. Llavors Pilat digué als grans sacerdots i a tota la gentada: “Jo no trobe cap delicte, en aquest home”. Però ells insistien, dient que agitava el poble amb la seua doctrina, des de Galilea on va començar, i per tota la Judea, fins allí mateix. En sentir això, Pilat preguntà si l’home era galileu, i en saber que era de la jurisdicció d’Herodes li’l va enviar, ja que també Herodes es trobava a Jerusalem aquells dies.

Herodes es va alegrar moltíssim de veure Jesús: ja feia bastant temps que tenia ganes de conéixer-lo, per haver sentit parlar d’ell i perquè esperava veure’l realitzar algun prodigi. Li va fer unes quantes preguntes, però ell no va contestar, i mentrestant els grans sacerdots i els legistes, allí presents, no paraven d’acusar-lo; fins que Herodes, que era amb la seua guàrdia, després de tractar-lo amb menyspreu i de burlar-se’n, li va posar una túnica blanca i el tornà a enviar a Pilat. I aquell dia es van fer amics Pilat i Herodes, que feia temps que estaven enemistats.

Evangelis de Marc, Mateu, Lluc i Joan, amb els fets dels apòstols, la carta de Pau
als romans i el llibre de l’apocalipsi, versió nova del grec per Joan F. Mira

(Barcelona: Proa, 2004, reed. laButxaca, 2011)

Mot relacionat