blow a gasket

blow a gasket enfilar-se per les parets, posar-se com un gall de panses, posar-se fet una fúria
When he finds out that someone has accepted a bribe, he’s going to blow a gasket.
Quan s’assabenti que algú ha acceptat un suborn, s’enfilarà per les parets.

Origen: 1946 (amb sentit literal, 1907). Literalment, petar una juntura. El sentit original d’aquesta frase feta és petar-se una junta d’estanquitat d’un motor. Aquesta junta consisteix en un material pla —com ara paper, cautxú, silicona, etc.— que segella la unió de dues superfícies metàl·liques en un motor perquè l’oli lubricant no vessi; si puja massa la pressió o si la junta està gastada, es rebenta.

Sinònims: Esmentem els següents sinònims amb els sentits literals corresponents (si és que n’hi ha): go berserk, fly off the handle (sortir volant del mànec), go ballistic (anar balístic), go off the deep end (saltar de la punta profunda) i hit the ceiling (donar un cop al sostre).

Nota lèxica: La diferència entre find out i find és que el complement de find out és gairebé sempre una subordinada que descriu el resultat d’una investigació o d’un descobriment. Per a més detalls, vegeu l’article Find i find out a la pàgina Articles
de visca.com.

Lou Hevly, An Idiom a Day. 366 dites angleses corresponents
a dites catalanes
(Manresa: Parcir, 2020), pàg. 48

Mot relacionat