visar v

Definició

Dirigir la visual o la punteria.

Sense visar els objectius tens poques probabilitats d’encertar-los.

Els espies del CNI visaren el diputat i el seu seguici durant tota la visita.

Etimologia

Del francès viser, mateix significat, del baix llatí visare, variant del llatí visere, ‘mirar atentament’, derivat de videre, ‘veure’.

Usos