Podem difondre o publicar els mots?

No hi ha cap inconvenient perquè difongueu els mots i la web en general, sempre que en citeu la font i que aquesta difusió no es faci amb cap ànim de lucre.