Doneu preferència a alguna variant de la llengua?

No. Intentem triar mots i passatges que reflecteixin la varietat i la riquesa de la llengua catalana en tots els territoris on es parla.