Com es finança el projecte ‘Cada dia un mot’?

RodaMots és una iniciativa privada sense ànim de lucre, però el seu manteniment genera una sèrie de despeses inevitables. Fins al 2007, ‘Cada dia un mot’ es va finançar amb l’aportació voluntària del seu coordinador. Des d’aleshores, es fan campanyes de donatius cada dos anys entre els subscriptors (a canvi de llibres o discos) per tal de cobrir aquestes despeses. ‘Cada dia un mot’ no rep cap subvenció de cap entitat pública ni privada. Vegeu aquí més informació sobre aquestes campanyes.