Una estratègia de joc per al Mot-li!

El Mot-li! és un joc que combina dos factors: coneixement (la traça del jugador)… i atzar. Si trobem més o menys lletres als primers intents, és sobretot una qüestió de sort.

De vegades trobem 3 lletres de 4 i les possibilitats són moltes (més de les opcions de joc que ens queden). Com podem aprofitar-les bé? Un jugador ens comparteix aquesta estratègia de joc:
 

 

  • Al 3r intent tenim 3 lletres a lloc.
  • Però encara hi ha moltes opcions possibles: Xeix, Neix, Feix, Deix, Meix…
  • També tindríem Teix, Reïx, Peix, però la T la R i la P ja han aparegut en els 2 primers intents i per tant han quedat descartades.
  • Del que es tracta és de trobar paraules que gastin 2 lletres d’aquestes possibles: XENA (o XONA o XENÓ) per descartar la X inicial i la N, FADA (o FEDA) per descartar la F i la D, etc.
  • Un cop trobem la D, ja sabem quina és la que faltava.

 

Jugueu al Mot-li!  ·  Com podeu crear un accés directe del Mot-li! al mòbil?