Què és el most i com es transforma en vi?


[del most al vi]

   Font: Química a infantil i primària. Una nova mirada, a cura de Mercè Izquierdo
i el Grup de treball Kimeia (Barcelona: Graó, 2011), pàg. 103

Torneu a most