Precisions sobre ‘returar’

Els mallorquins Francesc Riera, Joan Manuel Pérez i Miquel Adrover ens han fet notar que a les Illes returar s’usa també en el sentit de ‘tartamudejar’; per exemple: «Aquest al·lot retura». Adrover especifica:

A mi em fa l’efecte que, dins aqueixa cançó d’en Juanico, es tracta d’aquest «returar».
   Això a part, sempre que he sentit «returar» tractant-se d’un moviment (i es tracta d’un sentit molt viu, que en el meu parlar compareix sempre seguit), volia dir «alentir momentàniament un desplaçament i reprendre tot seguit la marxa precedent»:
   En Joan passava corrents amb un llibre en la mà, i es va returar per donar-me’l. Em va dir que era meu i me’l tornava, de rampellada, i va continuar corrent.
   O sia que, com veieu, hi ha una diferència ben sensible entre «aturar» i «returar», que seria només «aturar-se momentàniament, per poc temps» (DCVB).

Mot relacionat