Pets, lluços, tallades…

És curiós com cada cultura, poble i inclús barri anomena el fet de l’embriaguesa.
   A València es diu «Portar un pet com un senyorito», «Agafar un bon lluç», «Anar carregat», etc., però el que és més curiós és com al meu poble, l’Eliana, tradicionalment la joventut durant les festes solia agafar una bona tallà. Ara bé, com que es va transformar en zona residencial amb la participació de molts forasters durant les festes, ocorria que en veure tota la colla anar «fent becades», avant i arrere, si es tractava d’un foraster la pregunta era «Has vist quin pet duia el foraster?», però si es tractava d’un xic del poble (per exemple, el Vicent), la cosa canviava i es deia: «Has vist com anava de picaet el Vicent?».
    És clar que picaet en té unes connotacions «afectuoses» de cara al nadiu, que es diferencien bastant de portar un pet, com ara el foraster.
   —Víctor Iñúrria

Mot relacionat