pesta!

1) Exclamació que originàriament era d’ira, però que avui és una interjecció usual d’admiració, de sorpresa, de satisfacció, etc. Font: DCVB. Localització: Menorca.

2) Nom insultant que es dona a una persona o cosa considerada com a molt dolenta.

mala pesta! Exclamació d’irritació i maledicció.

esser la pesta (o la pesta bubònica): Esser molt dolent, molt maleït, etc.

pesta cernuda: Una cosa extremadament dolenta. Localització: Mallorca. Exemple: Mal li toc pesta cernuda, que no fa pont i toca pertot! (fórmula de maledicció mallorquina).

fer pesta: Fer dolenties, malcriadeses, molt de soroll o destrossa. Font: DCVB. Localització: Eivissa.

Antoni Rodríguez Mir, 1.111 llamps i pestes. Diccionari d’insults, exageracions, flastomies, metàfores, locucions, mofes i frases fetes despectives i de no dir (Palma: Lleonard Muntaner, 2024), pàg. 86

Mot relacionat