Patxoc i patxoca

El mot d’avui, patxoca, em va sonar molt estrany quan a finals dels seixanta el vaig sentir a Barcelona amb el significat de bon aspecte. A Olot, d’on procedia, té el significat contrari. Dir-li a algú: «Noi, fas una patxoca!» és equivalent a dir-li: «Noi, fas pena!», «A veure si t’arregles una mica», «També et podries haver afaitat», etc. També com a adjectiu, patxoc, -a té el significat de malat, potser per semblança amb pioc, -a, malgrat que el Moll el considera sinònim de patut. La meva mare, que ja té vora 84 anys, diu tot sovint: «Estic tota patxoca» i fins i tot «M’he empatxocat de la panxa».

Rafael Badia i Berga

Mot relacionat