L’estreginador estregina les tregines

A Perpinyà, la gent fa servir una altra variant d’esteranyinar que és estreginar. De la mateixa manera, els perpinyanencs diuen estregina i estreginador (o estragina i estraginador) per teranyina i esteranyinador, respectivament.

Hi ha uns versos de Carles Grandó (Tuïr, Rosselló 1889-Perpinyà 1975) que fan:

Si vol mitges d’estregina,
doneu-li el més ric parell
car cap seda, per més fina,
no és tan dolça com sa pell.

Joan Bosch (Elna, Rosselló / Tolosa de Llenguadoc)

Mot relacionat