Les sisenes i el sisener

Referent al mot sisena, us vull dir que els escoltes fan (o feien a la meva època) grups de sis que anomenaven sisenes. Cada un d’aquests grups tenia un cap, un responsable, a qui deien sisener. He de dir, però, que no he trobat aquest mot a cap diccionari, cosa que em fa pensar que deu ser exclusiu de l’argot de l’escoltisme. La pàgina http://www.jouscout.com/llops.htm#c en parla.

Rafael Badia i Berga (Olot/Barcelona)
http://jocsinfantils.cat/

Potser aquest sentit escolta del mot té un origen francès? Vegem què en diu Joan-Daniel Bezsonoff a Una educació francesa (Barcelona: L’Avenç, 2009):

Uns quants dies abans de Nadal, vaig prestar el jurament dels escoltes a un capellà, la «promesa» per tenir dret de portar en el meu uniforme la insígnia grisa amb la creu de Jerusalem en un cercle i una flor de llis al centre. L’estol es componia de quatre grups de sis —una «sizaine»— dirigits per un «sizainier» i el seu segon. Eric de Brun du Bois Noir, el nostre cap, duia dos estels cosits a la boina i dues vetes blanques a l’espatlla.

Mot relacionat