La llar i l’allar

Si férem escriure als habitants de la Plana de Castelló aquest mot, potser la majoria optaren per la segona opció (que no apareix al DIEC però sí al Diccionari català-valencià-balear). El fet és que en la parla habitual li canviem el gènere i parlem de «la llar està brut (o està net)», i clar, el masculí demana un article que hi concorde: l’allar.
   Ja posats, afegim una curiositat de les terres de Castelló que ja va fer notar el lexicògraf Germà Colom en un vell article: sutge, follí i estalzim són les tres variants d’aquestes comarques per a les restes que queden adherides al fumeral de la llar.
   La darrera. Actualment abunden les llars tancades per un vidre i en diem ‘un casset’, potser un gal·licisme també masculinitzat.

—Jesús Bernat Agut (Almassora, la Plana Alta)

Mot relacionat