Incerta glòria (VI)

Incerta glòria en anglès i alemany

Traducció a l’anglès del passatge d’avui d’Incerta glòria, de Joan Sales:

. . . it’s so difficult to find a really original trick, something that’s not already been done by thousands and thousands! Anyway, I’d feel the whole express hurtling over me. You see, that’s what you call a strong emotion, though I’ll be frank and admit it was missing an essential element. That necessary component of any emotion, you know, exists in seeing it reflected in another person’s eyes. It’s one of our greatest weaknesses – the fact that our emotions need an accomplice before they seem true. I wanted to take Nati there. Have I never spoken to you about her? She was twelve, like me, but what a fantastic twelve-year-old! Tall and dark, firm skin with a scent of warm straw . . . and that aggressive look in her eyes which comes when innocence combines with the most instinctive vitality.

  • Joan Sales, Uncertain Glory (Londres: MacLehose Press, 2014), traducció de Peter Bush, pàg. 29-30

 

Traducció a l’alemany:

– – – 🙁 

  • Joan Sales, Flüchtiger Glanz (Munic: Hanser, 2015), traducció de Kirsten Brandt

 

¡És tan difícil trobar un truc nou de debò, alguna cosa que no hagi estat feta abans per milers i milers d’altres! Jo em sentia passar tot l’exprés per sobre; allò, veus, era una emoció; si bé et diré amb franquesa que m’hi faltava l’essencial. L’essencial de l’emoció, saps: llegir-la en uns altres ulls. Aquesta és una de les nostres faltes més sensibles: que les nostres emocions, per ser-ho de debò, necessitin un còmplice. Jo hi volia dur la Nati. ¿És que, potser, no te n’havia parlat mai? Dotze anys com jo, però ¡quins dotze anys! Espigada, morena, amb una pell tibant i una olor de palla calenta… i aquella mirada agressiva que és la de la innocència quan es dóna junt amb la vitalitat més primària.

  • Joan Sales, Incerta glòria (Barcelona: Club Editor, 2012 [1956]), pàg. 25