In albis: la interpretació dibuixada de Toni Batllori


[in albis]

   Dibuix de Toni Batllori que il·lustra l’expressió llatina in albis.

Tret de Hic et nunc. Aquí i ara… encara parlem llatí (Barcelona: La Vanguardia, 2013)

Torneu a in albis