if the shoe fits, wear it

if the shoe fits, wear itqui té cua de palla s’encén
Do you think we’re alluding to you? Well, if the shoe fits, wear it!
Et sents al·ludit? Doncs, qui té cua de palla s’encén!

Origen: 1976. Literalment, si la sabata et va bé, porta-la! Originalment la frase era if the cap fits, wear it! (si el barret et va bé, porta’l), referint-se al fool’s cap, el barret de bufó. Alguns pensen que shoe s’ha popularitzat gràcies al conte de la Ventafocs, en què el príncep la va trobar gràcies a la sabateta.

Comentari: El pianista Mose Allison, després d’haver criticat els qui xerren durant la seva actuació, canta: “If you don’t like what I’m saying just grin and bear it, you know what they say: if the shoe fits wear it” (Si no us agrada el que dic, que la processó us vagi per dins, ja sabeu què diuen: qui té cua de palla s’encén).

Nota lèxica: El verb fit fit fit és una mica problemàtic quan es refereix a la roba. Com es veu en l’exemple, en anglès es diu clothes fit, mentre que en català la roba va bé, cau bé o escau (a algú); p.e., these trousers fit well = aquests pantalons cauen bé.

Lou Hevly, An Idiom a Day. 366 dites angleses corresponents
a dites catalanes
(Manresa: Parcir, 2020), pàg. 93

Mot relacionat