Ni ‘en pilotes’ ni ‘en boles’, ‘en conill’

 

Eugeni S. Reig

 

Per a expressar la idea de “completament despullat, sense gens de roba” ¿com hem de dir: en pilotes o en boles? De cap de les dues maneres. Les dues locucions són calcs servils de dues expressions castellanes que, damunt, en eixa llengua, són unes bestieses que no tenen cap ni centener. L’expressió castellana en pelotas és relativament recent. No deu tindre ni cent anys. En castellà es diu, des del segle XVI, en pelota, en singular. La paraula pelota deriva de pellis, denominació llatina de la pell. Lògicament, qui no porta gens de roba, porta només “la pell”, no du res més. En castellà, dir en pelota, és la mateixa cosa que dir en cueros o en vivas carnes. Actualment diuen en pelotas perquè pensen que, qui està nu, porta els testicles a l’aire. Però són tan bèsties que la mateixa locució l’usen també per a les dones, que no en tenen, de testicles. I el fet de canviar en pelotas per en bolas ha sigut ja cap de caps. Nosaltres no tenim cap necessitat d’usar eixes expressions que, damunt de ser unes castellanades impressionats, són bestieses lingüístiques i grolleries de mal gust. En la nostra llengua, per a expressar la idea definida, podem dir: amb el vestit d’Adam, conill, de pèl a pèl, en conill, en peixet, en pèl, en pell, nu, nu de pèl a pèl, nuet, nuetet, tal com Déu el va dur (o portar) al món o tal com Déu l’ha fet. Però, per a mi, la millor de totes és en conill. Una meravella de locució.

Publicat en el número 508 del setmanari El Punt (edició del País Valencià), 26 d’octubre del 2008
Reproduït a InfoMigjorn, núm. 36, 6 de novembre del 2008

 

Mot relacionat