Esgarrapada, arpada, arpat, punyat

Esgarrapada té com a sinònim arpada i amb aquesta paraula també podem derivar expressions similars:
   d’una arpada, amb una arpada, amb dues (o quatre) arpades…
   Pensavi escriure aquest missatge d’una arpada… Anavi lluny d’osques…

A Perpinyà, per expressar la idea de rapidesa, la gent fa servir més aviat la variant arpat que també deriva d’arpa, del llatí harpare (‘agafar fort’):
   d’un arpat, amb un arpat, amb dos (o quatre) arpats…
   Amb quatre arpats va tenir la feina enllestida.

La variant rossellonesa arpat també significa la quantitat de coses que cap dins la mà o que s’agafa amb la mà, el que també podem expressar amb la paraula punyat, la quantitat de coses que cap dins el puny o que s’agafa amb el puny.
   Li va robar un arpat de mongetes i va arrencar a fúger.
   Un Tal (Albert Saisset) va publicar «Un punyat de catalanades» l’any 1887.

Joan Bosch (d’Elna, Rosselló, des de Tolosa de Llenguadoc)

Torneu a d’una esgarrapada

Mot relacionat