En Sísif té un sospir estroncat al darrere   Publicat a El Punt el 14 de maig del 2004 — © Jordi Soler

Mot relacionat