En Sísif creu que aquestes són victòries de per riure


[de per riure 1]

———————————————————————————

[de per riure 2]

   Tires publicades a El Punt el 16 de març del 2004 i el 25 de novembre del 2005, respectivament — © Jordi Soler

Torneu a de per riure