En Sísif adverteix que no és tan fàcil beure a galet


[beure a galet]

   Publicat a El Punt l’1 de maig del 2006 — © Jordi Soler