En estat

Altres maneres de dir que una dona està en estat o esperant una criatura, trobades ça i lla (algunes col·loquials, eufemístiques, vulgars o d’ús molt local):

agafar  Estar prenyada una dona (Menorca). Fa deu anys que són casats i no tenen mainada; diuen que és la Rosa que no agafa.

botir  Fer una criatura; embarassar, prenyar (valencià). A la seva cosina, l’han botida.

comanar  Estar prenyada (Mallorca). Na Joana ha tornat comanar, i diu que és bessonada! Comanar li va millorar la vida. Com que ja té quatre nines i dos nins no vol tornar a comanar.

embotonar  Prenyar una dona; se sol dir especialment quan passa de forma inesperada (embotonar és subjectar qualcú en una brega [Mall.]). La Rita, tan trempada que sembla i l’han embotonada (no és casada).

empaquetar  Fer una criatura a una dona (Menorca). La va empaquetar i després no s’hi volia casar.

emprenyar  Fer una criatura a una dona. Abans les dones eren totes santes, però se’n casaven més d’emprenyades que ara.

esperar bateig  Es diu de la dona que està prenyada. Estar prenys, estar ocupada, esperar una criatura, estar en estat. Ara està delicada perquè espera bateig.

estar compradora  Estar en estat una dona (valencià; la pronúncia pot ser compradora, compraora o crompaora, segons).

estar d’enhorabona  En sentit figurat, estar en estat (Menorca).

estar feixuga (o afeixugada)  Estar prenyada.

estar fins al coll  Estar una dona prenyada molt prop del part (Mallorca).

estar grossa  Estar prenyada.

ocupada  Eufemisme per ‘prenyada’. Dit de persones o animals prenys. Tinc la dona ocupada. Tinc la vaca ocupada.

patir de la melsa  Estar prenyada una fadrina.

panxuda  Ocupada, prenyada. Em sembla que torno a tenir la Maria panxuda.

ple, plena  Femella prenyada (Menorca, Mallorca). Hi ha cinc ovelles plenes (en un ramat). Ja tornes a tenir la dona plena? (ho diuen els homes).

qui dorm amb marrà, serà avui, serà demà (o qui dorm amb marrà, si no és avui, serà demà)  És normal que una dona que té parella quedi prenyada. A: La Núria està prenyada. B: Sí, és clar: qui dorm amb marrà, serà avui, serà demà.

Fonts: Diccionari pràctic i complementari de la llengua catalana, Diccionari català valencià balear, Eugeni S. Reig, Ariel Serra, Felip Vendrell

 

 

Una dona embarassada està prenys o prenyada (en deriva «emprenyar», molestar molt), està cenyida si fa molt d’embalum a causa de l’embaràs i està avançada en funció dels mesos de gestació. L’embaràs de burra o de somera és un embaràs més llarg del compte.

El mareig és símptoma d’embaràs. «Mareig, senyal de bateig», pronunciaven les àvies de manera concloent. De parir i anar de part se’n pot dir anar de trànsit, desenfornar i desocupar. Per recomanar un part ràpid i fàcil es desitja tenir una bona hora o una hora ben curta, i al final del part s’ha de fer força, empentar o empènyer. Sortir de comptes és quan se sobrepassa el dia calculat del part, i una tendrera és la dona que fa poc que ha parit.

[…] Tenir una relliscada, eufemisme de quedar prenyada una dona soltera. Fotre un paquet, té el significat d’embarassar una dona.

Toni Beltran, Ensenya’m la llengua. Vocabulari i llenguatge popular al voltant de la salut, els remeis i les malalties (Maçanet de la Selva: Gregal, 2018), pàg. 250

Mot relacionat