Abaixar, baixar

Amb el verb abaixar volem significar ‘fer baixar una cosa, fer-la anar d’un nivell més alt a un de més baix’:

Abaixa una mica el cap, que no em deixes veure la pel·lícula.

L’aspirina li ha abaixat la febre.

En sentit figurat, s’aplica als preus:

Han abaixat els carburants perquè hi ha sobreproducció de petroli.

I també al volum, la intensitat:

Abaixa la ràdio, que protestaran els veïns.

En canvi amb el verb baixar volem dir que ‘algú o alguna cosa va de dalt a baix’:

En Pere baixa les escales de tres en tres. La riera baixa plena.

I també:

Diuen que el preu del carburant baixarà.

Fixem-nos que en el cas d’abaixar la cosa que va de dalt a baix és l’objecte directe del verb, mentre que en el cas de baixar, la cosa o la persona que va de dalt a baix és el subjecte de l’oració.

David Paloma i Albert Rico, No et confonguis! Diccionari de mots que es confonen (Barcelona: Empúries, 2005), pàg. 8-9

Mot relacionat