Conditio sine qua non vista per Toni Batllori


[sine qua non]

   Ninot de Toni Batllori que il·lustra l’expressió llatina conditio sine qua non.

Tret de Hic et nunc. Aquí i ara… encara parlem llatí (Barcelona: La Vanguardia, 2013)

Torneu a sine qua non