Dedicatòria de missa nova

Dels Prats de Rei, el tritlleig

de les campanes festives

sentim, amb notes ben vives,

anunciant ―bell solfeig―

missa nova, dolç oreig

de celestial musica

pel Pa bo que es multiplica.

Jaume, per tu, la Coral

Mare de Déu del Portal

lloa Déu, el glorifica!

 
(Els Prats de Rei, 9 de setembre del 2007)

 
Carles Riera, Déu a prop (Barcelona: Claret, 2019)

Mot relacionat